Idea

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady WE nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, otwiera pakiet  3 rozporzadzeń unijnych, które będą stosowane od dnia 4 grudnia 2011 roku zarówno w transporcie rzeczy jak i przewozie osób. Naszą ideą jest propagowanie wiedzy o dostępie do zawodu przewoźnika w sposób profesjonalny i ogólnodostępny. Serwis www.1071.pl powstał dokładnie rok przed kluczową datą dla każdego kto wiąże swoją przyszłość z zawodem przewoźnika. Kolejnym krokiem była pierwsza niezależna konferencja przybliżająca problemy nowych regulacji prawnych. Od czasu naszej konfrencji zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu naszej działalności na których poruszaliśmy m.in temat postępu w dostosowaniu prawa polskiego do nowych norm unijnych. Metoda obrana przez nas na szkoleniach kadry zarządzającej transportem, czyli łączenie na szkoleniu firm podobnej wielkości i o podobnym profilu, pozwoliła nam dokładnie poznać praktyczne problemy związane z wprowadzeniem do firm transportowych nowych wymagań. Niezmiennym pozostaje fakt, że dopiero po wejściu w życie regulacji krajowych, bedzie można realnie przystosować firmę transportową do nowych przepisów.rozporządzenie 1071/2009rozporządzenie 1072/2009rozporządzenie 1073/2009

Serwis 1071.pl jest własnością firmy Arena 561

Wszelkie publikacje zawarte w serwisie stanowią wlasność firmy Arena 561 

i nie moga być  kopiowane, powielane i udostepniane bez zgody wlaściciela lub podania zrodła