Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE już od 4 grudnia 2011 roku wprowadza następujące zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika:


- osoba zarządzająca transportem na etacie


- odpowiednio zorganizowana siedziba firmy jako wymóg konieczny prowadzenia działalności 


- licencja wspólnotowa – dokument jednolity dla wszystkich państw członkowskich 


- zaostrzenie wymagań dotyczących dobrej reputacji kompetencji zawodowych


- dokumentowanie sytuacji finansowej


- nowe zasady zawieszenia lub cofnięcia licencji/zezwoleniaPełny tekst rozporządzenia 1071/2009_do pobrania w formacie .pdfrozporządzenie 1071/2009rozporządzenie 1072/2009rozporządzenie 1073/2009