W dniu 01.12.2011 odbyła się pierwsza w Polsce konferencja "Zawód przewoźnika osób w nowym, europejskim wymiarze". Ideą organizatorów było zwrócenie uwagi na problemy związane ze zmianami prawnymi jakie spotkały przewoźników osób w roku 2011 i jakie czekają ich w roku 2012. Potrzebę tego typu inicjatywy w przełomowym dla przewoźników osób okresie, potwierdziła ponad dwukrotnie wyższa niż przewidywana przez nas liczba uczestników konferencji. Zarówno frekwencja jak i obecność kluczowych na rynku polskim przewoźników osób, zaowocowały bardzo ciekawą debatą w zakresie poruszanych podczas prelekcji tematów. Nadinspektor Pracy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Pan Ryszard Iwaniec, przybliżył tematy prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Omówił również pogląd Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zmieniających się przepisów i plany kontrolne oraz wytyczne dotyczące ich interpretacji. Następnie po krótkim wprowadzeniu ze strony Pani Lidii Sternickiej z Biura Prawnego Arena 561 w zakresie norm prawnych obowiązujących w przewozie osób na liniach regularnych do 50 kilometrów, swoją prelekcję wygłosili przedstawiciele firmy Detlon Software. Pani Anna Tatka i Pan Maciej Heryan omówili innowacyjny na rynku polskim program do tworzenia rozkładów czasu pracy kierowców. Jako jedyne dostępne narzędzie do w pełni automatycznego tworzenia rozkładu czasu pracy kierowcy na podstawie rozkładów jazdy, system HARMONIUM wzbudził szczególne zainteresowanie uczestników. Celem prezentacji było przedstawienie, w jaki sposób program HARMONIUM ujmuje wszystkie obowiązujące przepisy jak i te, które będą obowiązywać od 1.01.2012. roku. Dodatkowo prezentacja systemu ATONIUM służącego do profesjonalnego zarządzania dużą firmą transportową, wzbudziła zainteresowanie wśród przedstawicieli większych firm ze względu na jego uniwersalność. Kolejną prezentację wygłosiła Pani Iwona Szwed z Biura Prawnego Arena 561 z zakresu wszystkich zmian prawnych jakie spotkają przewoźników osób w nadchodzącym okresie. Rzetelna i szczegółowa prelekcja spotkała się z dużym uznaniem i licznymi pytaniami ze strony uczestników konferencji. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkały się praktyczne porady dla przewoźników osób w zakresie koniecznych zmian w przedsiębiorstwach w związku w wejściem w życie rozporządzenia 1071/2009. Istotne zmiany w systemie kontroli i sposobie nakładania kar po 01.01.2012 żywo zainteresowały uczestników konferencji. Dotychczasowe praktyki w przewozach okazjonalnych i regularnych pozwoliły z zupełnie innej strony spojrzeć na aspekty nowego taryfikatora kar wprowadzonego nowelizacją ustawy. Ostatnią prelekcję wygłosił Pan Bolesław Piekorz z firmy VDL Bus & Coach, prezentując elitarne w branży transportowej produkty firmy VDL. W jej następstwie uczestnicy mieli możliwość dokładnego obejrzenia autobusu pokazowego VDL New Futura - który wygrał w plebiscycie Coach of the year 2012! Była to pierwsza w Krakowie prezentacja tego autobusu, dodatkowo wzbogacona o opcję jego przetestowania zarówno w charakterze kierowcy jak i pasażera!

 

Niezmiernie ucieszył nas fakt, że zarówno prezentacje produktów jak i konsultacje po konferencji trwały jeszcze ponad dwie godziny po jej oficjalnym zakończeniu. Jest to dla nas najlepsza nagroda za zaangażowanie w projekt "Zawód przewoźnika w nowym, europejskim wymiarze".Zapraszamy do galerii zdjęć


Partnerzy


      

         


Patronat honorowy