Konferencja


"Przewóz osób w nowym, europejskim wymiarze"


Ze względu na nadchodzące istotne zmiany w przepisach prawa transportowego zapoczątkowane dla przewoźników osób unijnym Rozporządzeniem (WE) nr  1071/2009 oraz 1073/2009 w dniu 1 grudnia 2011r. zorganizowaliśmy dedykowaną specjalnie dla przewoźników osób konferencję "Przewóz osób w nowym, europejskim wymiarze". Honorowy patronat nad konferencją przejęła Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ogólnoposki Związek Pracodawców Transportu Drogowego. Patronem medialnym naszego przedsięwzięcia jest portal internetowy etransport.pl. 


Konferencja miała na celu pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w sposób płynny nadchodzących zmian w przedsiębiorstwach specjalizujących się w przewozach osób zarówno okazjonalnych, jak i na liniach do 50km i powyżej.


Partnerzy


      

         


Patronat honorowy