Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych od 04.12.2011r. wprowadza nowe bądź zaostrza już funkcjonujące przepisy w zakresie:


- odmowy wydawania, wydawania i cofania licencji wspólnotowej oraz świadectwa kierowcy


- przewozów kabotażowy rzeczy

 

- sankcjonowania naruszeń w państwach członkowskich siedziby przedsiębiorstwa oraz przez przyjmujące państwo członkowskie


- wpisu do krajowego rejestru elektronicznegoPełny tekst rozporządzenia 1072/2009_do pobrania w formacie .pdfrozporządzenie 1071/2009rozporządzenie 1072/2009rozporządzenie 1073/2009