Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, od dnia 4 grudnia 2011 wprowadza:


- jednolite definicje usług regularnych i okazjonalnych


- wspólnotowe regulacje dla wykonywania kabotażu w zakresie usług przewozu osób


- licencję wspólnotową wydawaną na okresy odnawialne nie dłuższe niż 10 lat


- szczegółowe regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na świadczenie usług regularnych


- formularze przejazdu dla usług okazjonalnych


- zmianę Rozporządzenia 561/2006 pozwalającą od dnia 04.06.2010 w określonych warunkach odłożyć odpoczynek tygodniowy kierowcy o 12 dniPełny tekst rozporządzenia 1073/2009_do pobrania w formacie .pdfrozporządzenie 1071/2009rozporządzenie 1072/2009rozporządzenie 1073/2009